Pelanggan dinasihatkan untuk membaca dan memahami Terma & Syarat mengenai Program Bank Islam GoCash sebelum melengkapkan dan menghantar borang ini.
Bahasa pilihan
   
Nama penuh
No. MyKad
Nombor kad kredit-i Bank Islam
Nombor telefon bimbit
Akaun pilihan
Nombor akaun
Jumlah yang di pohon
Tempoh bulan
* Maklumat ID kakitangan hendaklah diisi untuk permohonan melalui kakitangan Bank Islam sahaja *
ID Kakitangan
Captcha
Pengesahan perkataan
PERAKUAN
1. Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang disertakan untuk permohonan ini adalah benar, lengkap dan tepat.
2. Saya mengakui telah membaca dan memahami Terma dan Syarat Program Bank Islam GoCash dan Terma dan Syarat Kad Kredit-i Bank Islam dan bahawa dengan permohonan ini, akaun Kad Kredit-i saya akan tertakluk kepada Terma dan Syarat tersebut.
 
  
© COPYRIGHT BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 198301002944 (98127-X) . ALL RIGHTS RESERVED.